محورهای همایش: 

 

محورهای ویژه:

           راهبرد تحقق سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

           تجاری‌سازی و بازار فناوری نانو، چالش‌ها و چشم‌انداز

           افق آینده فناوری نانو

محورهای بخش علوم و فناوری نانو:

  • انواع روشهای سنتز نانو مواد:

                  نانومواد: نانوذرات، نانولوله ها و  نانو سیم ها

                  نانو الیاف

                  نانو ممبران ها

                  نانو کامپوزیت ها

                  نانو بیو مواد پایدار

  • کاربردهای نانو مواد:

                  نانوشیمی، نانو جاذب ها و نانو کاتالیست ها

                  نانو سیال و نانو فیلتراسیون

                  نانو الکترونیک و نانوحسگرها

                  نانو در مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی

                  کاربرد نانوفناوری در سایر علوم و صنایع

          

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.