3. Dr. nasrollah

کارگاه تخصصی ”سنتز سبز نانو ذرات فلزی با استفاده از عصاره های گیاهی و کاربرد کاتالیستی آنها“ توسط دکتر محمود نصراله زاده عضو فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا و عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه قم در روز همایش، برگزار می شود.

دکتر محمود نصراله زاده

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.