2

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، مقالات برتر بعد از انتخاب توسط کمیته علمی همایش، به اطلاع نویسندگان و مجلات مرتبط رسانده شده (مقالات برتر فارسی مرتبط با زمینه تخصصی مجله پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته و مجله دریافنون و مقالات برتر انگلیسی مرتبط با زمینه تخصصی مجله Journal of Advances in Environmental Health Research) و در صورت تمایل نویسندگان به چاپ مقالات در مجلات پیشنهادی، توسط نویسندگان محترم به فرمت مجلات فوق تبدیل و در سایت مجلات بارگزاری میشود.

با هماهنگیهای صورت گرفته با سردبیران محترم مجلات حامی همایش، مقالات برتر با تسهیل در فرایند داوری بررسی می شوند.

 

دبیرخانۀ همایش ملی توسعه فناوری نانو

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.