4

قابل توجه پژوهشگران عزیز، مجله علمی–پژوهشی مواد و فناوری های پیشرفته مقالات برتر همایش مرتبط با زمینه تخصصی این مجله را پس از داوری چاپ می نماید.

مجله علمی–پژوهشی مواد و فناوری های پیشرفته (JAMT)

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.